Y LED TRAKA

Svetlosna LED traka predstavlja fleksibilni linijski profil koji se sastoji od površinski montiranih svetlosnih dioda u jednakim razmacima i drugih komponenti. Vrlo je praktična, malog gabarita, radi na naponu od 12V ili 24V i sasvim je bezbedan izbor dekorativne i indirektne rasvete. Mogućnost montaže je neograničena uz odgovarajuće aluminijumske adaptere sa difuzorom, koji osim što  olakšavaju montiranje ujedno služe i za hlađenje same trake i time osiguravaju njenu dugovečnost. U zavisnosti od potreba i aplikacije moguć je odabir različitih snaga i boja svetla, kao i skraćivanje na željenu dužinu, jer od izvora same svetlosti zavisi kako će određeni oblici i elementi delovati u prostoru i kakav će ambijentalni utisak biti ostvaren. LED trake mogu biti jednobojne koje emituju svetlo u rasponu od 3000K do 6000K u zavisnosti od odabira, ili trake sa RGB diodama koje pružaju širok spektar različitih boja. Prilikom upotrebe LED trake mora se voditi računa o izboru napajanja odgovarajuće snage, koje zavisi od same dužine isečka trake i njene snage. Moguće je više isečaka trake povezati na jedno odgovarajuće napajanje.

Takođe, potrebno je voditi računa o mogućim maksimalnim dužinama trake pri različitom naponu:

-za napon od 12V max dužina trake od 7,2W=5m, max dužina trake od 14,4W=2,5m

-za napon od 24V max dužina trake od 7,2W=10m, max dužina trake od 14,4W=5m

Pored napajanja, uz trake je po potrebi dostupan i kontroler (upravljač) uz pomoć kojeg se kontroliše rad trake, dimuje ili u slučaju RGB-a koristi za postizanje različitih svetlosnih scena. Obzirom da im je namena široko rasprostranjena kako u enterijerima, tako i u spoljnim dekoracijama objekata i drugih elementa, stepen zaštite se kreće u rasponu  od IP20 do IP68. LED trake pružaju širok dijapazon specijalnih svetlosnih efekata u estetskoj i skrivenoj rasveti za postizanje željenih ambijentalnih utisaka.

Verzije

Y led-traka-1000-1000
IMEŠIFRADIMENZIJE (mm)SNAGAEFIKASNOSTCRIIP ZAŠTITAROTACIJAUGAO OSVETLJAJAKONTROLE (opciono)TEH.LISTIES
Y LED TRAKE/Y LED STRIPS10mm L=5m 60D7,2W/m

14,4W/m

20/65/68DALI protocol/DMX
Scroll to Top