ŠINA/TRACK RAIL

ŠINA

Zastupljenost šinskog sistema kao nezaobilaznog elementa rasvete u prodajnim i poslovnim prostorijama, izložbenim prostorima, galerijama, muzejima, ali i sve češćom primenom u domaćinstvima, uvrstila je ovaj vid rasvete u sam vrh primenjenog osvetljenja.

Osnovni element šinskog sistema, pored samih reflektora, čini šina sačinjena ekstrudiranog aluminijuma sa bakarnim elektro vodovima postavljenim u specijalno izolovanom ležištu sa unutrašnje strane. Njena glavna uloga je sprovođenje struje, pored toga što služi kao noseći element šinskih reflektora i drugih tipova svetiljki. Šine su opremljene sa četiri voda (N, L1, L2 i L3) i uzemljenjem (Pe), čime se omogućava rasterećenje električnog razvoda struje priključenjem određenog broja svetiljki na svaki pojedinačni vod L1, L2 ili L3 i daje mogućnost izbora korisniku u pogledu režima rada istih, koji može biti pun ili delimičan (uključena kompletna rasveta ili samo deo svetiljki na pojedinačnom vodu u delimičnom režimu).

Pored odabira režima pravilnom instalacijom, ovakvim sistemom se obezbeđuje i kontinuitet u slučaju neželjenog kvara na delu mreže, jer deo rasvete ostaje priključen na vodu koji funkcioniše. Pored navedene fleksibilnosti, važno je napomenuti da primena šinskog sistema sa pratećom opremom, nudi skoro neograničene mogućnosti u kontekstu pozicioniranja svetiljki u svim pravcima, postavljanja rasvete na različitim visinama ili potrebom za različitim nivoom osvetljaja (akcentovanje elemenata).

Prednost upotrebe šina se ogleda i u mogućnosti skraćivanja na željenu dužinu čime se rešavaju brojna ograničenja u samom prostoru. Montiranje šine može se vršiti direktno na plafon (ili druge vrste elemenata i konstrukcija) uz pomoć specijalnih adaptera za nadgradnu montažu ili pomoću setova za viseću montažu, čime se prilagođava željena visina postavljanja rasvete.

Pored nadgradnih ili visećih setova za montažu obavezni propratni elementi su uvodnik napona i završni poklopac za slobodni kraj šine.

Verzije

sine-2-1000-1000
IMEŠIFRADIMENZIJE (mm)KUĆIŠTEBOJA KUĆIŠTAKONTROLE (opciono)TEH.LISTIES
ŠINA/TRACK RAILL=500mm/1000mm/1500mm/2000mm/2500mm/3000mm/3500mm/4000mmALUMINIUMRAL 9003/9005/7021/ RAL +DALI protocol/KIS
Scroll to Top